г. Минск, ул. Чайковского, 7
» » Сборники 2015

Полный сборник тестов 2015. Русский язык

Централизованное тестирование. Русский язык : полный сборник тестов / Респ. ин-т конт­роля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 264 c., [4] л. цв. ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-1793­4.

Данный сборник содержит тесты Республиканского института контроля знаний по русскому языку, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2010—2014 годах. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов (в цвете). Пособие поможет старшеклассникам и абитуриентам не только систематизировать и самостоятельно проконтролировать свои знания, но и проследить основные тенденции в формировании заданий централизованного тестирования. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Полный сборник тестов 2015. Беларуская мова

Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова : поўны зборнік тэстаў / Рэсп. ін-т кант­ролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. — Мінск : Аверсэв, 2015. — 255 c., [4] арк. каляр. іл. — (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам). ISBN 978-985-19-1794­1.

Дадзены зборнік змяшчае тэсты Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў па беларускай мове, прапанаваныя абітурыен­там пры правядзенні цэнтралізаванага тэсціравання ў 2010—2014 гадах. Да ўсіх заданняў даюцца адказы. У выданні прыводзяцца таксама ўзоры бланка адказаў (каляровыя). Зборнік дапаможа старшакласнікам і абітурыентам не толькі сістэматызаваць і самастойна пракантраляваць свае веды, але і прасачыць асноўныя тэндэнцыі ў фарміраванні заданняў цэнтралізаванага тэсціравання. Рэкамендуецца вучням старшых класаў, абітурыентам для самастойнай падрыхтоўкі да цэнтралізава­нага тэсціравання 2016 го­да, а таксама настаўнікам і выкладчыкам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Полный сборник тестов 2015. Физика

Централизованное тестирование. Физика : полный сборник тестов / Респ. ин-т конт­роля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 260 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-1796­5.

Данный сборник содержит тесты Республиканского института контроля знаний по физике, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2010—2014 годах. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов (в цвете). Пособие поможет старшеклассникам и абитуриентам не только систематизировать и самостоятельно проконтролировать свои знания, но и проследить основные тенденции в формировании заданий централизованного тестирования. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Полный сборник тестов 2015. Математика

Централизованное тестирование. Математика : полный сборник тестов / Респ. ин-т конт­роля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 209 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19­1795­8.

Данный сборник содержит тесты Республиканского института контроля знаний по математике, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2010—2014 годах. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов (в цвете). Пособие поможет старшеклассникам и абитуриентам не только систематизировать и самостоятельно проконтролировать свои знания, но и проследить основные тенденции в формировании заданий централизованного тестирования. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Полный сборник тестов 2015. Химия

Централизованное тестирование. Химия : полный сборник тестов / Респ. ин-т конт­роля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 298 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-1797­2.

Данный сборник содержит тесты Республиканского института контроля знаний по химии, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2010—2014 годах. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов (в цвете). Пособие поможет старшеклассникам и абитуриентам не только систематизировать и самостоятельно проконтролировать свои знания, но и проследить основные тенденции в формировании заданий централизованного тестирования. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Полный сборник тестов 2015. Биология

Централизованное тестирование. Биология : полный сборник тестов / Респ. ин-т конт­роля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 314 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-1798­9.

Данный сборник содержит тесты Республиканского института контроля знаний по биологии, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2010—2014 годах. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов (в цвете). Пособие поможет старшеклассникам и абитуриентам не только систематизировать и самостоятельно проконтролировать свои знания, но и проследить основные тенденции в формировании заданий централизованного тестирования. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Полный сборник тестов 2015. Английский язык

Централизованное тестирование. Английский язык : полный сборник тестов / Респ. ин-т конт­роля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 264 c., [4] л. цв. ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-1799­6.

Данный сборник содержит тесты Республиканского института контроля знаний по английскому языку, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2010—2014 годах. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов (в цвете). Пособие поможет старшеклассникам и абитуриентам не только систематизировать и самостоятельно проконтролировать свои знания, но и проследить основные тенденции в формировании заданий централизованного тестирования. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Полный сборник тестов 2015. История Беларуси

Централизованное тестирование. История Беларуси : полный сборник тестов / Респ. ин­т конт­роля знаний М­ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 284 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978­985­19­1800­9.

Данный сборник содержит тесты Республиканского института контроля знаний по истории Беларуси, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2010—2014 годах. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов (в цвете). Пособие поможет старшеклассникам и абитуриентам не только систематизировать и самостоятельно проконтролировать свои знания, но и проследить основные тенденции в формировании заданий централизованного тестирования. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2015. Русский язык

Централизованное тестирование. Русский язык : сборник тестов / Респ. ин-т конт­роля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 47 c., [4] л. цв. ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-1779­8.

Сборник содержит тестовые задания по русскому языку, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2015 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2015. Беларуская мова

Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова : зборнік тэстаў / Рэсп. ін-т кант­ролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. — Мінск : Аверсэв, 2015. — 47 c., [4] арк. каляр. іл. — (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам). ISBN 978-985-19-1778­1.

Зборнік змяшчае тэставыя заданні па беларускай мове, прапанаваныя абітурыентам пры правядзенні цэнтралізаванага тэсціравання ў 2015 годзе. Да ўсіх заданняў дадзены адказы. У выданні прыведзены таксама ўзоры бланка адказаў, выкарыстанне якіх дапаможа набыць навыкі запаўнення бланка і пазбегнуць тэхнічных памылак пры афармленні адказаў на тэсціраванні. Рэкамендуецца вучням старшых класаў, абітурыентам для самастойнай падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання 2016 года, а таксама настаўнікам і выкладчыкам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Сборник 2015. Физика

Централизованное тестирование. Физика : сборник тестов / Респ. ин-т конт­роля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 47 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-1786­6.

Сборник содержит тестовые задания по физике, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2015 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2015. Математика

Централизованное тестирование. Математика : сборник тестов / Респ. ин-т конт­роля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 39 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-1782­8.

Сборник содержит тестовые задания по математике, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2015 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2015. Химия

Централизованное тестирование. Химия : сборник тестов / Респ. ин-т конт­роля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 47 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-1785­9.

Сборник содержит тестовые задания по химии, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2015 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2015. Биология

Централизованное тестирование. Биология : сборник тестов / Респ. ин-т конт­роля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 55 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-1781­1.

Сборник содержит тестовые задания по биологии, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2015 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2015. Английский язык

Централизованное тестирование. Английский язык : сборник тестов / Респ. ин-т конт­роля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 47 c., [4] л. цв. ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-1787­3.

Сборник содержит тестовые задания по английскому языку, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2015 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2015. Немецкий язык

Централизованное тестирование. Немецкий язык : сборник тесто­в / Респ. ин­т конт­роля знаний М­ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 24 c., [4] л. цв. ил. — (Школьникам, абитуриен­там, учащимся). ISBN 978­985­19­1788­0.

Сборник содержит тестовые задания по немецкому языку, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2015 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2015. Испанский язык

Централизованное тестирование. Испанский язык : сборник тестов / Респ. ин­т конт­роля знаний М­ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 24 c., [4] л. цв. ил. — (Школьникам, абитуриен­там, учащимся). ISBN 978­985­19­1790­3.

Сборник содержит тестовые задания по испанскому языку, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2015 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2015. Французский язык

Централизованное тестирование. Французский язык : сборник тестов / Респ. ин­т конт­роля знаний М­ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 24 c., [4] л. цв. ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978­985­19­1789­7.

Сборник содержит тестовые задания по французскому языку, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2015 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2015. Гісторыя Беларусі

Цэнтралізаванае тэсціраванне. Гісторыя Беларусі : зборнік тэстаў / Рэсп. ін­т кант­ролю ведаў М­ва адукацыі Рэсп. Беларусь. — Мінск : Аверсэв, 2015. — 55 c., [4] арк. каляр. іл. : іл. — (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам). ISBN 978­985­19­1784­2.

Зборнік змяшчае тэставыя заданні па гісторыі Беларусі, прапанаваныя абітурыентам пры правядзенні цэнтралізаванага тэсціравання ў 2015 годзе. Да ўсіх заданняў дадзены адказы. У выданні прыведзены таксама ўзоры бланка адказаў, выкарыстанне якіх дапаможа набыць навыкі запаўнення бланка і пазбегнуць тэхнічных памылак пры афармленні адказаў на тэсціраванні. Рэкамендуецца навучэнцам старшых класаў, абітурыентам для самастойнай падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання 2016 года, а таксама настаўнікам і выкладчыкам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Сборник 2015. История Беларуси

Централизованное тестирование. История Беларуси : сборник тестов / Респ. ин­т конт­роля знаний М­ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 55 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978­985­19­1783­5.

Сборник содержит тестовые задания по истории Беларуси, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2015 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2015. Обществоведение

Централизованное тестирование. Обществоведение : сборник тестов / Респ. ин­т конт­роля знаний М­ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 47 c., [4] л. цв. ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978­985­19­1780­4.

Сборник содержит тестовые задания по обществоведению, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2015 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2015. География

Централизованное тестирование. География : сборник тестов / Респ. ин­т конт­роля знаний М­ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 32 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978­985­19­1792­7.

Сборник содержит тестовые задания по географии, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2015 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2015. Всемирной истории Новейшего времени

Централизованное тестирование. Всемирная история Новейшего времени : сборник тестов / Респ. ин­т конт­роля знаний М­ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2015. — 32 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся).ISBN 978­985­19­1791­0.

Сборник содержит тестовые задания по всемирной истории Новейшего времени, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2015 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2016 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Яндекс.Метрика