г. Минск, ул. Чайковского, 7
» » Сборники 2013

Сборник 2013. Русский язык

Централизованное тестирование. Русский язык : сборник тестов / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2013. — 47 c., [4] л. цв. ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-0792-8.

Сборник содержит тестовые задания по русскому языку, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2013 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2014 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2013. Беларуская мова

Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова : зборнік тэстаў / Рэсп. ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. — Мінск : Аверсэв, 2013. — 47 c., [4] арк. каляр. іл. — (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам). ISBN 978-985-19-0793-5.

Зборнік змяшчае тэставыя заданні па беларускай мове, прапанаваныя абітурыентам пры правядзенні цэнтралізаванага тэсціравання ў 2013 годзе. Да ўсіх заданняў дадзены адказы. У выданні прыведзены таксама ўзоры бланка адказаў, выкарыстанне якіх дапаможа набыць навыкі запаўнення бланка і пазбегнуць тэхнічных памылак пры афармленні адказаў на тэсціраванні. Рэкамендуецца вучням старшых класаў, абітурыентам для самастойнай падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання 2014 года, а таксама настаўнікам і выкладчыкам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Сборник 2013 Физ

Централизованное тестирование. Физика : сборник тестов / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2013. — 47 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-0797-3.

Сборник содержит тестовые задания по физике, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2013 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2014 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2013 Хим

Централизованное тестирование. Химия : сборник тестов / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2013. — 47 c., [4] л. цв. ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-0800-0.

Сборник содержит тестовые задания по химии, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2013 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2014 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2013 Био

Централизованное тестирование. Биология : сборник тестов / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2013. — 55 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-0794-2.

Сборник содержит тестовые задания по биологии, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2013 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2014 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2013 Англ

Централизованное тестирование. Английский язык : сборник тестов / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2013. — 47 c., [4] л. цв. ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-0802-4.

Сборник содержит тестовые задания по английскому языку, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2013 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2014 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2013 Нем

Централизованное тестирование. Немецкий язык : сборник тесто­в / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2013. — 24 c., [4] л. цв. ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-0803-1.

Сборник содержит тестовые задания по немецкому языку, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2013 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2014 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2013 Исп

Централизованное тестирование. Испанский язык : сборник тестов / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2013. — 24 c., [4] л. цв. ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-0805-5.

Сборник содержит тестовые задания по испанскому языку, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2013 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2014 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2013 Франц

Централизованное тестирование. Французский язык : сборник тестов / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2013. — 24 c., [4] л. цв. ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-0804-8.

Сборник содержит тестовые задания по французскому языку, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2013 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2014 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2013 ИстБ

Централизованное тестирование. История Беларуси : сборник тестов / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2013. — 55 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-0798-0.

Сборник содержит тестовые задания по истории Беларуси, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2013 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2014 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2013 ИстБ_бел

Цэнтралізаванае тэсціраванне. Гісторыя Беларусі : зборнік тэстаў / Рэсп. ін­т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. — Мінск : Аверсэв, 2013. — 55 c., [4] арк. каляр. іл. : іл. — (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам). ISBN 978-985-19-0799-7.

Зборнік змяшчае тэставыя заданні па гісторыі Беларусі, прапанаваныя абітурыентам пры правядзенні цэнтралізаванага тэсціравання ў 2013 годзе. Да ўсіх заданняў дадзены адказы. У выданні прыведзены таксама ўзоры бланка адказаў, выкарыстанне якіх дапаможа набыць навыкі запаўнення бланка і пазбегнуць тэхнічных памылак пры афармленні адказаў на тэсціраванні. Рэкамендуецца навучэнцам старшых класаў, абітурыентам для самастойнай падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання 2014 года, а таксама настаўнікам і выкладчыкам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Сборник 2013 Общ

Централизованное тестирование. Обществоведение : сборник тестов / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2013. — 47 c., [4] л. цв. ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-0796-6.

Сборник содержит тестовые задания по обществоведению, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2013 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2014 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2013 Гео

Централизованное тестирование. География : сборник тестов / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2013. — 32 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-0806-2.

Сборник содержит тестовые задания по географии, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2013 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2014 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Сборник 2013 ВИС

Централизованное тестирование. Всемирная история новейшего времени : сборник тестов / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Аверсэв, 2013. — 31 c., [4] л. цв. ил. : ил. — (Школьникам, абитуриентам, учащимся). ISBN 978-985-19-0801-7.

Сборник содержит тестовые задания по всемирной истории новейшего времени, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2013 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены также образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании. Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2014 года, а также учителям и преподавателям учреждений общего среднего образования.

Яндекс.Метрика